Hunan Xiangjiao Liquor Factory

Hunan Xiangjiao Liquor Factory / Retail and Museum / Shaoyang (China) / 2017 / Ongoing.

TEAM: Anna Barbara, Martino Cabassi, Aurora Destro, Alessandro Galimberti, Davide Gamba, Martina Garbelli, Davide Magni, Jin Hankang , Li Menghan, Carlo Tartaglia, Raul Zuleta.